I varje nummer svarar Sveriges bästa byggnadsvårdsexperter på dina frågor om ditt hus och renovering. Ta chansen att få experthjälp! Mejla dina frågor! Bifoga högupplösta bilder och gärna måttsatta ritningar. Frågor utan bilder besvaras inte. Vi besvarar inte frågor privat, endast i tidningen som senare publiceras här på hemsidan.Prenumeranter har förtur. Ställ din fråga till expert@gardochtorp.se

Fråga: Mitt i Blekinge ligger vårt hus, byggt 1882. Nu är det dags att byta tak på huset, för tillfället ligger där gamla betongpannor. Vi önskar byta till plåttak, som vi vet har funnits på huset en gång, men vilken färg ska vi välja på plåten? Jag är inne på grönt men vet inte om det är historiskt korrekt, och det är svårt att se färgen taket har på gamla foton. Träpanelen är röd.

Emelie

Expert Hanna Hörnsten (byggnadsantikvarie och sotare) svarar: Vad trevligt för både er och huset att betongpannorna snart är ett minne blott! Något att ha i åtanke förutom kulören är att man kring tiden då ert hus är uppfört inte kunde göra större plåtar än ungefär 600 x 1200 mm. De var alltså inte så långa att de kunde läggas i obrutna våder som dagens bandplåt. Fram till ungefär 1920 lades plåtarna dessutom så att tvärfalsarna bildade horisontella linjer, vilket är mycket karaktäristiskt för äldre plåttak och en teknik ni bör se till att plåtslagaren använder sig av när ni nu lägger om ert tak. Ett bra lästips är Statens fastighetsverks skrift Byggnadsplåt och smide som finns att ladda ner på deras hemsida.

Apropå takbeläggning ser det på fotografiet ut som att ert tak kan ha varit belagt med papp och inte plåt. Förutom att det ser ut som papp var plåttak under 1800-talet fortfarande så dyrt att endast ett fåtal fastighetsägare hade råd att använda det som taktäckningsmaterial.

Takpappen introducerades i Sverige i slutet av 1700-talet, och tillverkningen industrialiserades under 1800-talets första decennier. Snart kunde pappen levereras på rulle, vilket gjorde materialet kostnadseffektivt och betydligt billigare än det fortfarande exklusiva materialet plåt. De i princip obegränsade längderna gjorde att pappen kunde läggas hela vägen från nock till takfot med en metod kallad listtäckning, där våderna fästs i smala trälister. Slutresultatet gav ett utseende liknande det som syns på ditt fotografi. Slutligen beströks taket med exempelvis trä- eller stenkolstjära.

Majoriteten av takpappsfabrikerna låg i södra Sverige, så de tidigare ägarna till ert hus hade ju dessutom materialet nära till hands. Mer om papptak finns att läsa i exempelvis Riksantikvarieämbetets skrift Äldre papptak, historik och renovering från 1985.

Att måla plåttak gröna för att efterlikna ärgad koppar blev vanligt decennierna kring förra sekelskiftet. Andra kulörer som passar mycket bra både till huset och för tiden är tegelrött och zinkgrått. Det är ofta en god idé att förhålla sig till eventuell annan bebyggelse på fastigheten; finns det ekonomibyggnader bör deras takkulör inte framstå som överordnad huvudbyggnadens. Ett annat tips är att titta hur taken på andra, äldre hus i bygden ser ut eller höra med exempelvis länsmuseet om det finns några särskilda lokala traditioner.

Vill ni i stället satsa på papptak var det alldeles säkert mörkt grått, nästan svart, eftersom det med största sannolikhet var tjärstruket. Lycka till!